Mszał


(łac Missale. - w odniesieniu do masy) , książka kultu Kościoła rzymskokatolickiego, zawierający teksty do liturgii (masie). Należą do nich zwykłe i Canon (Missa ordinarium - stale obecny w modlitwach mszalnych i piosenek); modlitwy czytane przez kapłana; Teksty liturgiczne, przeczytaj diakonatu i czytnika oraz szereg utworów. Oprócz tych elementów, zawiera szczegółowy kalendarz Kościoła, zasad liturgicznych oraz dodatkowe modlitwy. Mszał uzyskał swoją obecną formę w XIII wieku. Liczne lokalne Mszał były w dużym stopniu, choć nie całkowicie wyparte przez łacińskiego kościoła Mszału Rzymskiego, zmienione i opublikowane w 1570 roku z rozkazu papieża Piusa V. Przedstawiciele starych zakonów takich jak dominikanów i kartuzów, pozwolono zachować swoje unikalne funkcje liturgiczne.
LITERATURA
Chrześcijaństwo. Encyclopedic Dictionary, vol. 1-3. M., 1993-1995

Encyclopedia of Collier. Społeczeństwo otwarte. 2000.