Aramil

Aramil
miasto, Swierdłowskaja region. Powstanie z 1675 g. jako sl. u ujścia rzeki . Aramil (Pp Iset) . Od 1956 r. Do roku 999. gór. Aramil. Hydronym z Tatarzy, aryamals - 'mocznicy , tj. ' rzeki z równiem zalewowym porośniętym lasem liściastym, krzewami, łąkami, trzcinami . Nazwy geograficzne świata: słownik toponimiczny. - M: AST. Pospelov EM 2001.

.