Baile-Herculane

Beyle-Herkulan
( Băile Herculane ), ośrodek balneoklimatyczny w SW. Rumunia , nad brzegiem rzeki. Chernaya, 25 km od Dunaju. 6, 3000 mieszkańców (1994). Nazwany zgodnie z legendą, według której zraniona Hydra Herkules została uzdrowiona przez wodę z lokalnego źródła. Znany ponad 2 tysiące lat (znalezione posągi bogów, tablice pamiątkowe i inskrypcje, wychwalające lecznicze właściwości wód, łaźnie rzymskie). 9 minerałów mineralnych (38-60 ° С). źródła. Dzika przyroda, widok na okolicę z miasta Domogled. Muzeum z archeologią. eksponaty, kasyno. Pozostałości rzymskiego akweduktu, połączone źródła ze świątynią Herkulesa. W pobliżu B.-Kh. krzyże Giseli i Białego, grota rabusiów, łaźnie Apolla, 7 gorących źródeł.

Słownik współczesnych nazw geograficznych. - Jekaterynburg: współczynnik U. Pod ogólnym redakcją Acad. VM Kotlyakova. 2006.


.