Beil-Govor

Baile Govor
( Băile Găvora ), miasto i ośrodek balneoklimatyczny w centrum. Rumunia , na prawym brzegu rzeki. Olt, między wzgórzami Prekarpatii. 3, 1 tysiąc mieszkańców (1994). Górnik termalny. źródła używane od 1887 roku. Klasztor Govor (XVII w.) i park. W pobliżu - klasztory Khorez, Bistritsa, Arnota, Dintrun-Lemn.

Słownik współczesnych nazw geograficznych. - Jekaterynburg: współczynnik U. Pod ogólnym redakcją Acad. VM Kotlyakova. 2006.


.