Balagańsk

miasto Bałagańsk
, Irkuck reg. Założona w 1653 roku miasto. jako Bulagatsky (Bulagansky) więzienie. Imię nazywa się Buriatem, plemieniem Bulagat lub Bu-lagan, na którego ziemi powstało więzienie. Z utratą wojskowych. Wartość więzienia zamienia się w wioskę, a jej nazwa jest reinterpretowana w Bałagańsku z rosyjskiego. farsa. W 1962 miasto. wieś została przekształcona do pracy. poz. Balagańsk. Nazwy geograficzne świata: słownik toponimiczny. - M: AST. Pospelov EM 2001.

.