Boris Iwanowicz Borisowicz


P. I. Borisov.

Encyklopedia górnika. Społeczeństwo otwarte. 2000.