Socjolingwistyka

Socjolingwistyka
dyscyplina naukowa, która bada problemy związane ze społecznej natury języka, jego funkcje społeczne oraz wpływ czynników społecznych na języku.

Wielki słownik wyjaśniający o kulturze. . Kononenko B.I. 2003.


.